Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Superhetedate.nl

LEES ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED.
Door lid te worden van Superhetedate.nl gaat U AKKOORD met het VOLGENDE:

Deze website is strikt een contacten en berichten website.
Je bent tenminste 18 (achttien) jaar oud.

Wij nemen de kwestie van volwassenen inhoud op het internet zeer serieus. Wij dringen dan ook erop aan dat iedereen die Superhetedate.nl bezoekt instemt met de
volgende verklaring, door de Algemene Voorwaarden vakje aan te vinken en deze overeenkomst te accepteren en door het aanmelden op deze volwassen website geeft u aan en garandeert u dat de volgende uitspraken waar zijn:

Algemene voorwaarden
Voorwaarden
Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voordat u Superhetedate.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.
Zijn er een of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan Superhetedate.nl direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan Superhetedate.nl en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Definitie website
1.1. Inschrijving als bezoeker/deelnemer van Superhetedate.nl houd in dat je akkoord gaat met de voorwaarden/disclaimer. Deze disclaimer kan op elk en enig moment aangepast worden en wijzigingen zijn werkend vanaf het moment van plaatsing op de Superhetedate site!

2. Leeftijdsgrens
2.1. Deelnemers vanaf 18 jaar of ouder mogen zich inschrijven op deze website, deelnemers jonger dan 18 jaar worden onmiddellijk door ons verwijderd!
2.2. De deelnemer verklaart door gebruik te maken van Superhetedate.nl toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!

3. Inschrijving & privacy
3.1. Uit beveiligingsoverwegingen logt Superhetedate.nl bij inloggen het IP-adres van uw computeraansluiting. Superhetedate.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.
3.2. Superhetedate.nl is zo opgezet dat het e-mailcontact altijd via het interne anonieme mailsysteem van de site kan verlopen. Superhetedate.nl raad u daarom aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen!
3.3. Superhetedate.nl is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij de inschrijving heeft verstrekt anders dan uw profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.
3.4. Het is deelnemers van deze site verboden, via het systeem marketing berichten te verzenden, het is daarom duidelijk dat alle berichten ingegeven op de site ter controle door de operatoren gelezen kunnen of mogen worden, los van het feit of zij al dan niet de geadresseerde zijn. Op foto's bij het profiel,berichten of op de begeleidende tekst mag geen tekst voorkomen welke link naar een website, mailadres, telefoonnummer enz.. U als deelnemer verklaart dat U geen foto's van niet verboden aard inzendt, jeugdfoto's (onder 18 jaar), groepsfoto's, foto's waar kinderen op voorkomen, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf en dan herkenbaar in beeld worden op Superhetedate.nl niet toegelaten. Superhetedate.nl behoudt zich het recht voor om foto's of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen, hierover kan niet worden gecorrespondeerd!
3.5. De eigenaar/beheerder van de website Superhetedate.nl kan geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden dienst, hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een deelnemer niet het gewenste resultaat oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke, ook wordt hij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via de deelnemers. Deelnemers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname van Superhetedate.nl voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van de toepassing van Superhetedate.nl is elke aansprakelijkheid van Superhetedate.nl uitgesloten. Superhetedate.nl kan de juistheid van de identiteit van haar deelnemers niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboorte datum en uiterlijk, om die reden staat Superhetedate.nl niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door deelnemers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan entertainment doeleinde waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. De beheerder/eigenaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. Superhetedate.nl is uitsluitend de contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik van Superhetedate.nl geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner, als de beoogde resultaten tegenvallen dan kan Superhetedate.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

4. Opzeggen en inschrijven
4.1. De deelnemer is gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens bijv. leeftijd, geslacht, matching uitslagen en profielfoto's ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt, deze worden altijd bij afmelding geheel gewist. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van de klant gewist en de contractverhouding is beeindigd!


5. Aansprakelijkheid
5.1. Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is Superhetedate.nl, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet Superhetedate.nl afstand van alle aansprakelijkheid van het gedrag, de daden of nalatigheden van andere deelnemende personen van Superhetedate.nl, in welke vorm dan ook.

6. Auteursrecht
6.1. Alle op Superhetedate.nl gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopieren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieen en downloads van Forever Dating mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk prive gebruik en niet voor commerciele doeleinden.

7. Privacybeleid
7.1. Het gebruik van de Superhetedate.nl website en diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de Superhetedate.nl website.

8. Helpdesk
8.1. Hebt U klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunt U deze via het contactformulier op de site mailen aan het supportteam. Houdt U er rekening mee dat vragen die betrekking hebben op de site en waarvan het antwoord daarop is te vinden niet worden beantwoord. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.
8.2  Superhetedate.nl / datingforever.nl is onderdeel van foreverdating.nl Nije Buorren 8 9221 TJ Rottevalle Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 59111100 E-mail adres: info@superhetedate.nl


9. Nederlands recht
9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beeindiging en de gevolgen daarvan.

INLOGGEN OF              AANMELDEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw privegegevens zullen verder niet gebruikt worden.

PROFIEL AANMAKEN U heeft al een account?

Selecteer Uw geslacht

Ik zoek een ?

Ik woon in ?

Mijn opleiding is ?

Relatie/Single ?

Ik Rook ?

Ik heb piercings ?

Ik heb tatoeages ?

Mijn Kleur Ogen is ?

Mijn haarkleur is ?

Mijn huidskleur/afkomst is ?

Mijn Lichaamsbouw is ?

Mijn lengte is ?

Intiem Geschoren ?

Cupmaat ?

Geboortedatum ?

Over mij ?


Minimaal 10 karakters

Wat ik zoek ?


Minimaal 10 karakters

Geinteresseerd in ?

Welke Gebruikersnaam wilt U ?


Minimaal 6 karakters

Uw Emailadres

Profiel Foto


only PNG, JPG and GIF allowed, max size 2MB

Wachtwoord ?

Bevestig uw wachtwoord nogmaals.

Go up